Enskede IK och könsblandade lag

Det vanligaste sättet att organisera fotbollen på är dela in den efter kön. Trots det är det få som frågar sig varför, vilka konsekvenser det får och om man skulle kunna göra det på ett annat sätt. Vi bad Freja titta på vad forskningen säger. Här kan du läsa rapporten.