Våra 12 punkter

1. Så många som möjligt så länge som möjligt
Enskede IK:s ambition är att ta emot alla barn och ungdomar som söker sig till föreningen. Det kräver dock att det finns plats i en träningsgrupp och att mottagandet sker i dialog med lagansvariga.
I Enskede IK spelar man fotboll så länge man själv vill. Det ska finnas lag i samtliga åldersklasser och när man nått seniornivå spelar man antingen i Enskede IKs representationslag, i B-laget eller i Enskede FF.

2. Sportchef
Sportchefen har det övergripande ansvaret för Enskede IK:s sportsliga verksamhet. Sportchefen ska vara ett stöd både för lagtränare och för spelformsansvariga. Sportchefen kvalitetssäkrar Enskede IK:s fotbollsutbildning och ska se till att Enskedemodellen följs. Sportchefen är anställd på heltid av Enskede IK och har en gedigen utbildning och erfarenhet från fotbollen.

3. Spelformsansvarig
Inom varje spelform (5-manna, 7-manna, 9-manna, 11-manna) finns en välutbildad tränare som stöttar lagtränarna på respektive nivå för att se till att träningarna och verksamheten bedrivs enligt Enskedemodellen.

4. Utbildade tränare
I Enskede IK utbildas samtliga tränare och ledare enligt Svenska Fotbollförbundets riktlinjer. Är man medlem i Enskede IK bekostas all utbildning av föreningen. Alla tränare och ledare får också en internutbildning i Enskede IK:s spelarutvecklingsplan.

5. Spelarutveckling
För att stimulera spelare som behöver utmaningar på en högre nivå än den egna åldersgruppen, tillämpar Enskede IK ett nära samarbete mellan och inom åldersgrupperna i föreningen. Spelare som kommit långt i sin utveckling erbjuds match- och träningsspel med spelare som är ett år äldre. Från sjumannaspelets inträde finns, om ålderskullen vill, möjlighet att spela med ett blandlag på en för ålderskullen högre nivå än den genomsnittliga spelstyrkan.

6. Förstalag
I Enskede IK bildas förstalag vid 16-års ålder (uttagningarna börjar vid 15 år). Uttagningarna till förstalag är frivillig, spelaren bestämmer själv om hen vill utsätta sig för urvalsprocessen.

7. Rimliga kostnader
I Enskede IK ska alla kunna spela fotboll oavsett hemmets ekonomiska status. Därför rekommenderar vi föreningens lag att inte kräva spelare/föräldrar på höga extra utgifter för läger, cuper eller liknande, utan att man i första hand gemensamt i laget samlar in pengar till den typen av aktiviteter.
För familjer som har svårt att klara de kostnader som fotbollsspel i Enskede IK faktiskt innebär, finns Enskede IK:s sociala fond. (Se punkt 8.)

8. Enskede IK:s sociala fond – instiftad av BEA ICA Kvantum
Här kan man söka ekonomiskt stöd för utrustning, kläder samt delar av avgifter som inte är föreningsobligatoriska. Avgifter för cuper och läger är också möjligt att söka, men är inte prioriterat. (Se punkt 8.)
Ansökningar behandlas av berörd sektion i takt med att de kommer in, beslut om att tillstyrka eller avslå tas av styrelsen.

9. Multiidrottande
Föreningen är positiv till att man ägnar sig åt fler aktiviteter än fotboll, det skapar ett större rörelseförråd och gynnar den fotbollsmässiga utvecklingen. Därför är det ok om en spelare missar enstaka fotbollsträningar eller fotbollsmatcher på grund av annat idrottsutövande. Föreningen förespråkar lyhördhet och kommunikation, hos tränare och spelare.

10. Social trygghet och individens utveckling
I Enskede IK eftersträvar vi en trygg social miljö där individens utveckling står i centrum. Fokus ska inte ligga på att vinna enskilda matcher eller serier. Miljön ska vara öppen och lärande och man tillåts göra misstag, allt för att främja spelarens utveckling.
Föreningen ska erbjuda en tillåtande miljö och ett klimat som gör att alla medlemmar känner sig välkomna i verksamheten. Vi värdesätter allas idrottande lika mycket, oavsett fotbollskunskaper.

11. En jämställd förening
Flickor och pojkar, kvinnor och män har samma möjlighet att idrotta i Enskede IK. Det säkerställer vi genom att fördela föreningens resurser, immateriella och materiella, ur ett jämställdhetsperspektiv. Föreningen strävar också efter att ha en jämn könsrepresentation bland spelare, ledare och förtroendevalda.

12. Kontinuerlig utvärdering
Hela föreningens arbete ska, i samtliga delar, präglas av ett demokratiskt förhållningssätt och en ständig utveckling. Efter avslutad säsong får därför alla medlemmar en enkät från Enskede IK där de har möjlighet att, anonymt, ge sina synpunkter på den verksamhet som bedrivits. Syftet med enkäten är att identifiera eventuella brister i verksamheten och rätta till dessa till kommande säsong.