Frågor och svar

Fråga
Från vilken ålder gäller Enskedemodellen?

Svar
Enskedemodellen gäller alla ålderskullar i hela föreningen.
___________________________________________________________________________

Fråga
Min son är 11 år och brinner verkligen för fotbollen. Han är på IP jämnt och jag måste gå ner och släpa hem honom på kvällarna. Han vill mer än vad den egna träningsgruppen i P11 kan erbjuda. Vad gör jag?

Svar
I Enskede IK jobbar vi med vertikala och horisontella grupplänkar (Sundqvist 2013). Prata med din sons tränare och förklara läget. Tränaren kommer då ta kontakt med åldersgruppsansvarig som i sin tur pratar med åldersgruppsansvarig i ålderskullen över. Efter det kommer din son få möjlighet att träna med P12 en gång i veckan. Blir det för svår nivå kan extra träning erbjudas i den egna ålderskullen. Observera att den egna träningsgruppens aktivitet är prioriterad och att byta träningsgrupp tillåts endast i undantagsfall.
___________________________________________________________________________

Fråga
Jag har en dotter på 12 år som går på karate och spelar fotboll. Hur tar tränarna hänsyn till detta? Får hon färre möjligheter till matchspel om hon byter ut en fotbollsträning mot karate?

Svar
Nej, vi uppmuntrar snarare till multiidrottande eller ”sampling” alt. ”scanning” som det kallas på forskarspråk (Côté m.fl 2007). Skulle det falla sig så att träningar krockar med varandra eller att behovet finns att avstå från en fotbollsträning p.g.a annan idrott, regelbundet eller inte, så ska inte detta innebära en nackdel i uttagningar till matchspel. Ambitionen är att kunna erbjuda en match per vecka till samtliga spelare som har en regelbunden träning i klubben. Kan tilläggas att snittåldern för specialisering på de som når landslaget är 15 år (PG Fahlström, Glemme m.fl 2015).
___________________________________________________________________________

Fråga
Min son Kalle och hans bästa kompis Emma är 6 år gamla och vill börja spela fotboll, men de vill börja i samma lag, har Enskede mixade lag där killar och tjejer tränar och spelar tillsammans?

Svar
Under säsongen 2015 har vi inte haft mixade lag men arbetar aktivt för att Stockholms Fotbollsförbund ska erbjuda mixade serier i Sanktan, framförallt i de yngre åldrarna upp t.o.m 9 år. Under en övergångsperiod kan Kalle och Emma vara med i ett pojklag och på så vis träna och matcha tillsammans.
___________________________________________________________________________

Fråga
Min son som är 8 år har en lättare funktionsnedsättning vilket gör att han muskulärt har en större utmaning i sin fysiska utveckling än andra barn i samma ålder, men fotboll är det roligaste han vet. Finns det något lag som min son skulle kunna börja spela i nu till våren? Han vill gärna spela i samma lag som sina klasskamrater.

Svar
Vi ser inga problem med att din son ska kunna spela fotboll i Enskede IK men däremot finns det några saker vi vill prata med er om. Kontakta oss för ett personligt samtal.
___________________________________________________________________________

Fråga
Mitt barn är intresserad av att börja träna ett lag i föreningen. Hur gör vi?

Svar
Kul! Kontakta sportchefen. Kontaktuppgifter hittar du på Enskede IK:s hemsida.
___________________________________________________________________________

Fråga
Min grabb är 11 år och vill börja med fotboll. Han har inte tidigare ägnat sig åt idrott, men vill nu sätta igång. Kan han börja lira i Enskede IK?

Svar
I en av våra 12 punkter skriver vi: ”Enskede IK:s målsättning är att aldrig säga nej till en spelare som söker sig till föreningen innan tio års ålder. Detta gäller inför säsongsstart. Från tio års ålder är föreningens ambition att alla som vill ska få vara med, men det kräver att det finns plats i en träningsgrupp och att det förs en dialog med lagansvariga.” Fundera på om du som förälder kan ställa upp som ledare eller tränare. Det är både utvecklande och roligt och brukar öka möjligheterna att få plats i en träningsgrupp snabbare.
___________________________________________________________________________

Fråga
Hur ska Enskede IK kunna säkra att mitt barn får samma utbildning av era ”föräldratränare” som en t.ex. akademitränare ger?

Svar
SvFF:s nya tränarutbildningsplan är baserad på forskning och håller hög kvalité. I varje träningsgrupp ska det finnas minst en föräldratränare som ska följa utbildningsplanen. Enskede IK kommer också kvalitétssäkra verksamheten med hjälp av Sportchefen som till sin hjälp har spelformsansvariga, t.ex. 5-mannaansvariga. Lägg till att fotboll är en Late Specialization Sport (Balyi & Hamilton 2004) vilket innebär att sen specialisering är att föredra. Fram tills dess ska verksamheten vara betonad av ”Deliberate Play”, d.v.s. fotbollsträningar som är självmotiverande och lustfyllda. Vi tror att våra föräldratränare klarar av detta på ett utmärkt sätt. Verksamhet som bedrivs på det här sättet löper mindre risk för drop out, fysik ohälsa och minskad tillfredställelse men fostrar ändå lika många talanger (Coté 2007, Fallby 2013).
___________________________________________________________________________

Fråga
Jag kollar på dotterns träningen ibland och jag tycker det är för mycket stillastående, köer, avbrott o.s.v. Jag kan inte fotboll så jag vet inte hur jag ska framföra det till tränarna. Hjälp mig!

Svar
Läs igenom och tipsa sedan tränarna om Ledarguiden 6-9 år och Ledarguiden 10-12 år. Kika även under fliken ”Praktiska tips” här på hemsidan. Speciellt den allmänna checklistan för 7-mannalag och äldre är matnyttig.
___________________________________________________________________________

Fråga
Kom igen nu! Ni selekterar också, ni har ett seedat matchlag i Sanktan som spelar på svåraste nivån. Är det okej enligt Enskedemodellen?

Svar
Ja det är okej för att bekräfta idrottskapital (Franzen, Peterson 2004). Notera att vi tillåter inte kunskapshomogena nivåisolerade träningsgrupper. I träningsgrupperna jobbar vi med socialt kapital (Franzen, Peterson 2004) i spretiga blandgäng där de för tillfället duktigaste ska lära sig ta ansvar för sina inte lika långt utvecklade lagkamrater. Utslaget på ett helt år i en träningsgrupp som tränar 100 ggr och spelar ca 30 matcher blir inte det seedade lagets inverkan speciellt stort. Målet är att på sikt ta bort de seedade matchlagen men när Sanktan ser ut som den gör med fem!!! olika nivåer i vissa åldrar och när storklubbar runt omkring oss försöker locka till sig spelare med löfte om spel på högsta nivå måste vi tillåta detta ett tag till.
___________________________________________________________________________

Fråga
Vi tänkte köra extraträningar med det gemensamma laget som ska spela på svåraste nivån, är det okej?

Svar
Det är okej med extraträningar men ALLA spelare måste vara inbjudna. Se till att ni har tillräckligt med tränare för att ta emot spelare som eventuellt kommer att komma. Behöver ni nivågruppera/nivåanpassa gör ni det maximalt 1/3 av tiden efter en gemensam inledning och före en gemensam avslutning. Viktigt att ALLA spelare får samma förutsättningar och uppmärksamhet av tränarna under HELA passet.
___________________________________________________________________________

Fråga
Ni snackar ibland om självuppfyllande prefetior. Vad menar ni?

Svar
Enligt Fallby 2012: ”Det är en profetia om spelare som påstås vara sann, men inte är det. Den påverkar dock spelare på ett sådant sätt att deras reaktioner får profetian att bli sann. Alltså, om tränaren tror på att spelaren ska utvecklas mycket i framtiden så kommer denna att göra det. Om tränaren inte tror på spelaren kommer utvecklingen också bli sämre.”
___________________________________________________________________________

Fråga
Hur kan ni hävda att Enskedemodellens princip är mer framgångsrik än akademimodellerna när det gäller att fostra elitspelare? Om ni har rätt borde väl inte nationella och internationella storklubbar så envist hålla fast vid akademiuppläggen?

Svar
Vi hävdar att Enskedemodellen är en alternativ väg till att fostra elitspelare men med mindre risk för de negativa konsekvenser en verksamhet lider av som kräver tidig specialisering och kvalificerad och systematisk träning, s.k. deliberate practice. Med Enskedemodellen vet vi också att vi med säkerhet följer statens idrottspolitiska mål som styr om vi som förening ska få statsbidrag: ”Mål och syfte med statsbidraget är att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning. Stöd till barn och ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.”
___________________________________________________________________________

Fråga
Jag har aldrig spelat fotboll eller ägnat mig åt någon annan idrott, med andra ord en idrottsanalfabet. Ni pratar så mycket om forskning och använder en massa fina termer som t ex ”late specialization”, ”sampling” och ”deliberate play” som jag inte alls förstår. Nu vill mitt barn som är fem år börja spela fotboll till våren eftersom många av hans kompisar vill det och jag kan tänka mig att ställa upp som tränare. Jag har varit inne på enskedemodellen.se och det känns som om man måste kunna så mycket om fotboll redan, hänga med i debatten och att det är underförstått att jag ska inse vad Enskedemodellen är. Jag kan absolut inget om fotboll och är nog inte heller intresserad av att sätt mig in i allt det som skrivs, jag vill bara vara med mitt barn när han idrottar och att vi ska ha roligt tillsammans. Är verkligen Enskede IK rätt förening för mig då?

Svar
Ja! Men vi är medvetna om att abstraktionsnivån i det vi skriver ibland kan verka väl hög och därmed avskräckande om man inte har tidigare erfarenheter från fotboll. Men det behöver inte vara särskilt svårt, om du tittar på den här sju minuter långa instruktionsfilmen och tar till dig innehållet så har du alla förutsättningar att bli en bra tränare för ditt barns lag

___________________________________________________________________________

Fråga
Jag har en dotter på 13 år som vill börja spela fotboll i Enskede IK. Vilka krav ställs på mig som förälder? Vår familj har inga möjligheter att hjälpa till. Får min dotter börja ändå?

Svar
Vi tvingar ingen men Enskede IK bedriver till stor del sin verksamhet på ideell basis. Vår erfarenhet är också att barnen vill att du som förälder är delaktig och därför ser vi gärna att föräldrarna engagerar sig i barnen och i föreningens verksamhet. Välkomna!
___________________________________________________________________________

Fråga
Min son som är 9 år spelar i mindre förening nära Enskede IK men nu känner jag att han behöver lite större utmaning då nivån inte är tillräckligt hög för honom. Har ni något lag som han kan provspela för?

Svar
Vad vill din son? Trivs han inte med kompisarna i sin nuvarande klubb? Kan han inte träna extra med de som är ett år äldre? När man är så ung som din son är är glädjen till fotbollen det viktigaste, inte vilken färg det är på tröjan. Enskede IK vill inte dränera klubbar runt omkring oss på sina för tillfället starkaste spelare. Det bästa för båda våra klubbar är om din son tränar vidare i sin nuvarande klubb så vi kan mötas i jämna matcher istället. Går det inte att lösa och din son riskerar att sluta med fotbollen får du givetvis höra av dig igen.
___________________________________________________________________________

Fråga
Jag undrar om Enskede IK som klubb erbjuder eller rekommenderar någon typ av rehab när en spelare skadar sig och även om det finns någon kunnighet i att förebygga skador när ex spelaren är i sin tillväxtfas.

Svar
Enskede IK rekommenderar alla tränare att ha en elastiskt binda i fickan på alla träningar och matcher så stukningar, lårkakor, knäskador m.m. kan behandlas med kompressionsförband direkt när skadan uppstår. Varje minut som går utan kompressionsförband kan förvärra skadan. När det gäller rehab rekommenderar vi kliniker som är anslutna till Försäkringskassan eftersom behandlingen då är gratis för spelare upp till 18 år. När det gäller spelare som är i sin tillväxtfas förespråkar vi mindre matchande och lugnare träningar för att minska riskerna för skador. Enskede IK anordnar även regelbundet kurser i akut skadebehandling och försök pågår även med att lära ur rörelseanalys för att på så sätt kunna rekommendera spelarna övningar utifrån enskilda behov.
___________________________________________________________________________

Fråga
Jag anser att min son är tillräckligt duktig för att spela i det gemensamma laget men han blir inte uttagen. Varför?

Svar
Tränarna missar ibland även om de försöker se till samtliga spelares behov. Ett riktmärke brukar vara om spelaren ibland dominerar på nivån under det gemensamma laget bör han få spela någon match då och då. Det gemensamma laget ska inte vara ett statisk lag utan tanken är att det ska vara en viss omsättning på spelare och det ska finnas plats för Pygmalion.
___________________________________________________________________________

Fråga
Hur är Enskedemodellen rättvis mot en spelare som är duktig?

Svar
I Enskedemodellen finns stor flexibilitet för spelare som är duktiga, t.ex. träna och matcha med äldre lag, träna extra med lag inom samma ålderskull, utmanas på ovana positioner, ansvara för en speciell uppgift under match o.s.v. Enskedemodellen är också en så kallad icke linjär utvecklingsmodell vilket innebär att även en duktig spelare tillåts ha tyngre perioder utan att förlora sin plats i träningsgruppen. Det är svårt att på några få rader förklara och att frågan ställs tyder på att du inte riktigt förstått Enskedemodellen. Läs gärna slutbetänkandet av Enskedemodellen och om du gjort det, läs referenserna som Enskedemodellsdokumentet hänvisar till.
___________________________________________________________________________

Fråga
Vår träningsgrupp åkte med två lag till samma cup men satte alla de bästa i samma matchlag. Får de göra så enligt Enskedemodellen?

Svar
Nej det är inte okej. Åker träningsgruppen med två lag till samma cup måste det vara med två jämna matchlag.
___________________________________________________________________________

Fråga
Vi har ett lag gul och undrar om vi får matcha det hårdare, d.v.s ge vissa spelare mindre speltid för att vinna matchen?

Svar
NEJ! Alla spelare som är kallad till match på barn- och ungdomssidan ska få minst halva, helst 2/3 av matchen i speltid. Detta gäller även lag gul.
___________________________________________________________________________

Fråga
Vi är en duktig träningsgrupp som vill åka på cup och mäta oss mot ett år äldre, får vi det?

Svar
Nej! Enskede IK följer SvFF:s och StFF:s regelverk.

Från dokumentet ovan.

1§ Regler för organiserad fotboll
”Alla fotbolls-, futsal- och beach soccermatcher spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och FIFA:s spelregler, om inte annat godkänts av Förbundsstyrelsen. För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller SDF, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse. I tillämpliga delar ska dessa tävlingsbestämmelser även gälla för träningsmatch.”

Reglera spel i fel åldersklass
”Halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull. Om man är åtta spelare till en 5-5 match måste minst fyra vara från rätt årskull. Om man är femton spelare till en 11-11 match måste minst åtta vara från rätt årskull osv.”

Se även Riktlinjer Cuper Ungdom.
___________________________________________________________________________

Fråga
Det verkar skilja en del mellan olika träningsgrupper, hur verksamheten bedrivs, t.o.m. inom samma ålderskull. Hur kan ni låta det vara så?

Svar
Enskede IK’s verksamhet bygger mycket på ideellt engagemang. Klubben kallar regelbundet föräldratränarna till Svenska Fotbollsförbundets utbildningar och har sedan ett par år även haft spelformsansvariga som hållit i utbildningstillfällen för föräldratränarna från 6-årslagen upp till 15-årslagen. Om föräldratränarna väljer att ignorera utbildningarna blir det svårare för klubben att kvalitétssäkra verksamheten men den årliga enkätundersökningen som ska göras enligt Enskedemodellen och Sportchefens närvaro ute på ”fältet” ska förhoppningsvis komma åt en del av problemet.
___________________________________________________________________________

Fråga
Vi har en spelare som vill byta till en annan träninggrupp eftersom den gruppen är starkare, de har högre tempo på träning och de vinner fler matcher. Är det okej att släppa iväg spelaren?

Svar
Nej! Av ovanstående anledning är det inte okej. Enskede IK tillåter endast byte av träningsgrupp av sociala skäl. Att dränera en träningsgrupp på spelstyrka blir dåligt för båda träningsgrupperna på lång sikt. Vi skriver i Värdegrunden: ”Vi vill absolut inte se att tidigt utvecklade knattespelare plockas ut till fasta nivågrupperade lag och serveras enkla segrar. En sådan enkelspårig resultatfixering är av ondo på mer än ett sätt. Först och främst: vår erfarenhet visar att en sådan uppdelning både leder till att spelartrupperna tunnas ut och att de upphöjda knattestjärnorna får en helt felaktig bild av hur man når framgång som fotbollsspelare.”

Det finns mer att skriva om detta. T.ex. att det är viktigt att ha med sig många spelare upp till 11-mannaspelet. Om en träningsgrupp läggs ner för att de är för svaga i 7-mannaåldern kommer det även att drabba en stark träningsgrupp senare i utvecklingen. Spelarnas utveckling sker inte längs en rät linje och ofta behöver tidigt starka träningsgrupper senare låna in spelare från förut svagare träningsgrupper. Det kan också handla om så enkla saker som att dela på kostnaderna för ett träningslägger eller få ihop tillräckligt med resurser för ett åldergruppsgemensamt försäljningsåtagande.

Tänk också på att vara stark spelare i centrallinjen i ett för tillfället svagare lag oftast är mer utvecklande än att vara komplementspelare i ett starkt lag.

Läs även svaret till frågan ”Hur är Enskedemodellen rättvis mot en spelare som är duktig?” ovan.
___________________________________________________________________________

Fråga
Förklara Toppning, nivåindelning och nivåanpassning!

Svar
Det är inte helt enkelt men vi rekommenderar artikeln Toppning, nivåindelning eller nivåanpassning inom ungdomsfotbollen? (Nyberg 2016). Vi tycker Enskedemodellen ligger närmast beskrivningen för nivåanpassning.
___________________________________________________________________________

En reaktion på ”Frågor och svar

Kommentarer inaktiverade.