Barn och ungdomars rättigheter

Fritt översatt från Developing Youth Football Players av Horst Wein

1. Rättigheten att uppleva både träning och match med stor variation som främjar glädje och lusten att lära.

2. Rättigheten att träna och tävla som ett barn eller ungdom och inte behandlas som en vuxen, antingen på eller utanför planen.

3. Rättigheten att delta i tävlingar med förenklade regler, anpassade till deras nivå av förmåga och kapacitet i varje skede av sin utveckling.

4. Rättigheten att träna och tävla i säkra och trygga miljöer.

5. Rättigheten att få ta del av alla delar av spelet.

6. Rättigheten att tränas av utbildade och förberedda tränare.

7. Rättigheten att skaffa sig erfarenhet genom att själv få lösa de utmaningar och problem som uppstår under träning och tävling.

8. Rättigheten att bli behandlad med värdighet och respekt av tränare, lagkamrater och motståndare.

9. Rättigheten att träna och tävla med barn i sin egen ålder med liknande chanser att vinna.

10. Rättigheten att inte förväntas bli en mästare.