Checklista match 5 mot 5

Med inspiration från Sundbybergsmodellen är rekommendationen att vi spelar 5-manna enligt 1-1-2-1. Undvik att prata om positioner utan tala istället om en målvakt, en bakre spelare, två kantspelare och en främre spelare.

Med hjälp av nedanstående checklista kan du som föräldratränare tryggt navigera dig igenom de två 5-mannaåren. Listan är sammansatt av Tomas Bergsten och Jonas Ridelius från P03.

Instruktion/riktlinje: Instruera inte spelare på plan.
Syfte: Syftet är att spelarna ska lära sig att fatta egna beslut på planen.
Beskrivning: Det kan vara väldigt svårt att låta bli att hjälpa spelare att göra ”rätt”, men instruktioner till spelare på plan stör spelaren och förhindrar lärandet att fatta egna beslut. Instruktioner kan man ge på träningar samt till spelare som är avbytare under match. Undvik i alla lägen att instruera bollhållare.

Instruktion/riktlinje: Sparka aldrig bort bollen.
Syfte: Syftet är att göra spelaren trygg med boll.
Beskrivning: Man ska se matchen som ett lärande och då är det viktigt att spelaren försöker göra något kreativt med bollen. Hellre driva, dribbla eller passa sig ur trängda situationer än att tjonga bort bollen. Detta gör att spelaren kommer att ha fler alternativ när trängda situationer uppstår.

Instruktion/riktlinje: Uppmuntra att spelare tar egna beslut.
Syfte: Syftet är att spelaren ska våga pröva sina färdigheter.
Beskrivning: Många spelare är rädda för att göra misstag och tror att man ska bli tillrättavisad om man blir av med bollen. Här är det oerhört viktigt att uppmuntra att de har tagit ett beslut och försöker genomföra något även om man från sidan ser att det fanns andra alternativ.

Instruktion/riktlinje: Prioritera att driva och dribbla.
Syfte: Syftet är att spelarna får en bra teknisk grund.
Beskrivning: Dribbla, driv och utmana överallt på plan, både i träning som match. De första åren bör man fokusera på att lära sig ta sig förbi sin motståndare. Passa är aldrig ett självändamål, det gör man för att någon annan har ett bättre läge (för laget). Instruktionen ”passa” hämmar att spelaren fattar egna beslut.

Instruktion/riktlinje: Byt på klockan.
Syfte: Syftet är att alla ska få lika mycket träning i att spela match.
Beskrivning: Därför är det viktigt att alla spelare får spela lika mycket på match. Ett enkelt sätt att säkerställa att man inte i stridens hetta gör andra prioriteringar är att byta på klockan, t ex var 5:e minut byter alla.

Instruktion/riktlinje: Korrekt antal spelare till match.
Syfte: Syftet är att alla spelare får mycket speltid.
Beskrivning: Matchen är ett träningstillfälle och är man för många så får man inte tillräckligt med träning i att spela match. Det är att rekommendera att man är 7 spelare på 5-manna så att alla utespelare fårspela 2/3 av tiden. Det kan vara ok att man för sammanhållningen är några fler men man bör inte var flera än 9 spelare. OBS! att detta påverkar hur många lag man bör anmäla till Sanktan…

Instruktion/riktlinje: Rotera utgångsspositioner.
Syfte: Syftet är att spelarna ska få en allsidig fotbollsträning.
Beskrivning: Låt varje spelare få spela på olika utgångspositioner i varje match för att få träna på olika situationer. I femmanna kan man göra detta genom att rotera vem som spelar målvakt samt att man låter spelarna alternera mellan utgångspositionerna bakre spelare, kantspelare och främre spelare.

Instruktion/riktlinje: Alla anfaller och alla försvarar.
Syfte: Syftet är att spelarna lär sig att anpassa sig till spelet.
Beskrivning: Spelarna får förståelse för att man oavsett position måste förhålla sig till övriga spelare. Detta kan man uppmuntra genom att instruera att alla spelare försvarar och alla spelare anfaller. Det gäller att hjälpa varandra att lösa de situationer som uppstår på planen.

Instruktion/riktlinje: Backa hem till mittlinjen.
Syfte: Syftet är att ge motspelarna en chans att bygga upp spelet
Beskrivning: Vi backar hem till mittlinjen och låter motståndaren spela kort för att de ska få en möjlighet att träna på uppspel. Detta är också ett bra sätt att försvara sig på om motståndarna väljer att spela långt i och med att vi då är rättvända och enklare kan vinna tillbaka bollen.

Instruktion/riktlinje: Träna med boll.
Syfte: Syftet är att spelaren ska bli bekväm med boll.
Beskrivning: All uppvärming (alla träningsmoment) genomförs med boll, helst en boll per spelare. De första åren är det viktigaste att bli bekväm med bollen varför så många bollkontakter som möjligt för varje spelare är av vikt vid varje träningstillfälle. Löpning utan boll kommer de träna tillräckligt under sitt liv som fotbollsspelare.