Checklista match 7 mot 7

Bakgrund
Klivet från 5 mot 5 till 7 mot 7 är större än du tror. Tomas Bergsten och Jonas Ridelius från P03 har gjort den resan med lyckat resultat och har därför till din hjälp satt ihop nedanstående text och checklista. Följ den och dina spelare kommer ha en fin utveckling på lång sikt.

Allmänt
Även när barnen går upp och börjar spela 7 mot 7 gäller praktiska tips från 5 mot 5.

Vilket spelsystem man använder (utgångspositioner när vår målvakt har bollen) är inte det viktigaste att tänka på, utan på hur vi kan utveckla spelarna individuellt på bästa sätt för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, oavsett framtida roll och framtida spelsystem. Två bra utgångspositioner för detta är 2-3-1 alternativt 2-1-2-1.

När vi sätter igång spelet från egen målvakt vill vi ha backar som är spelbara för utrullning/kortare passning med fötterna. Genom bredd mellan backarna får vi även med målvakten i anfallsspelet då en back har bollen, vi vill att målvakten skall vara en naturlig del i speluppbyggnaden. Med utgångspositioner enligt ovan ger vi möjligheten till trianglar mellan back/ytter- och central mittfältare, central-/yttermittfältare och forward o s v. Vi skapar möjligheter för laget att träna på att bygga upp anfallsspelet med kortpassningsspel där många spelare är delaktiga och måste förhålla sig till sina utgångspositioner, varandra samt även hur motståndarna spelar försvarsspel. Nu kan vi börja med instruktionspunkter i anfallsspelet som spelbredd och speldjup, spelavstånd och spelbarhet, vara rättvänd/halvt rättvänd.

Även om vi spelar 7 mot 7 skall fokus ligga på att utvecklas med boll och därmed fokuserar vi på anfallsspelet. När det gäller försvarsspel är försvarssida den viktigaste instruktionspunkten samt att lära spelaren att förhålla sig till bollens placering på planen i försvarsspelet.

Checklista
Instruktion/riktlinje: Passa endast om det ger laget ett bättre läge.
Syfte: Syftet är att spelarna ska lära sig att värdera olika lägen.
Beskrivning: I många fall ser man spelare som behandlar bollen som en het potatis, dvs något man gör bäst i att skicka vidare så fort som möjligt. Tvärtom är det viktigt att förstå syftet med en pass, nämligen att sätta laget i ett bättre läge. Till exempel är det viktigt att man i ett numerärt överläge 2vs1 , 3vs2, osv utmanar först och tvingar motståndaren att gå på innan passen slås.

Instruktion/riktlinje: Gör dig spelbar.
Syfte: Syftet är att ge bollföraren fler alternativ.
Beskrivning:I anfallsspel gör vi oss spelbara på fria ytor så att bollföraren får flera alternativ. Vi rör oss bort från våra motspelare, t ex ut mot sidlinjen, där det ofta finns fria ytor. Vi kan också stå stilla eller röra oss mot eget mål för att ge andra alternativ. Det är ofta bra att röra sig och söka ny fri yta efter att man har passat bollen.

Instruktion/riktlinje: Vrid på huvudet.
Syfte: Syftet är att en spelare ska vara ständigt medveten om andra spelares lägen.
Beskrivning: Detta är viktigt i både försvarsspel och anfallsspel. I försvarsspel gäller det att upptäcka om någon spelare befinner sig bakom för att säkra att man är på försvarssida. I anfallsspel så kan för icke-bollförande spelare skaffa sig mer tid genom att vrida på huvudet innan bollmottagning och därigenom kunna fatta rätt beslut. Vid fasta situationer så handlar det mycket om att snabbt vrida på huvudet för att kunna värdera samtliga lägen.

Instruktion/riktlinje: Prioritera att rulla eller kasta ut bollen.
Syfte: Syftet är att göra det enklare för medspelaren att ta emot bollen.
Beskrivning: Vi vill behålla bollen i laget och det gör vi bäst genom att målvakten rullar ut bollen till en medspelare. Om det inte går att rulla ut bollen för att spelare inom räckhåll är markerade så bör målvakten kasta ut bollen till medspelare. Om även dessa är markerade kan målvakten välja att spela en lång boll.

Instruktion/riktlinje: Båda ytterbackarna spelbara vid utkast.
Syfte: Syftet är att ge målvakten två enkla alternativ att sätta igång spelet.
Beskrivning: Vi vill behålla bollen inom laget och det gör vi bäst genom att målvakten rullar ut bollen till en ytterback om denne är spelbar. Ytterbacken går långt ner i jämnhöjd med målvakten och ställer sig sidvänd mot ryggen mot långlinjen så att det är möjligt att ta med sig bollen framåt i spelriktningen. Ytterbacken kan sedan välja att spela framåt utmed linjen till ytter, snett inåt till mittfältare eller tillbaka hemåt till målvakten beroende på läget.

Instruktion/riktlinje: Markera på försvarssida.
Syfte: Syftet är att kunna utgöra största möjliga hinder för motståndaren.
Beskrivning: Det är viktigt att vid markering av motståndare befinna sig på försvarssida för att utgöra största möjliga hinder. Är bollen nära så närmarkerar vi och är den längre bort så kan vi avståndsmarkera. Det är speciellt viktigt vid fasta situationer att varje spelare har koll på sin motspelare och markerar på försvarssida (även om motspelaren tar en löpning).

Instruktion/riktlinje: Vila på rätt ställe.
Syfte: Syftet är att spelarna bli medvetna och anpassa sitt spel till sin fysiska förmåga.
Beskrivning: I linje med att alla spelare spelar lika mycket och att vi byter på klockan så kan man bli trött på plan efter en rusch eller liknande. För att spelarna ska lära sig återhämtning och bli medvetna om sin egen fysiska förmåga så byter man inte av trötthet. Vi förordar istället att de ska vila på rätt ställe, förslagsvis på försvarssida, med målet att spelaren successivt ska bli starkare och lära sig att hushålla med krafterna.

Instruktion/riktlinje: Pressa endast med understöd.
Syfte: Syftet är att spelarna ska lära sig hur man pressar med understöd.
Beskrivning: Om vi utgår från att våra yttrar har jobbat hem till minst mittlinjen och därigenom hamnat på försvarssida om sin motspelare så är det viktigt att de säkerställer att deras gubbe är markerad innan de sätter igång press. Detta medför att det är bäst om central forward pressar först men inte förrän motståndarna har påbörjat sitt uppspel. Om de väljer att i detta läge byta kant så måste troligen vår kantspelare sätta press, vilket den gör först efter att ha säkrat att understöd finns av egen spelare.

Instruktion/riktlinje: Kommunicera med ögonen och kropp.
Syfte: Syftet är att spelarna ska lära sig att främst använda ögonen för att orientera sig och kroppen för att kommunicera.
Beskrivning: När det gäller spelförståelse så måste man först lära sig det mest grundläggande, att orientera sig med hjälp av ögonen för att veta var medspelare och motspelare befinner sig. Detta oavsett anfallsspel eller försvarsspel. Position eller situation. Bollhållare eller att göra sig spelbar. Genom att skrika efter passningar så hjälper man motståndare att veta var man befinner sig och spelbarheten hos en spelare skall bara avgöras av den som är bollhållare. En försvarare som kommer upp i rygg och markerar/pressar kan man lära sig att upptäcka genom att orientera sig med ögonen, under matchen eller träningen kan det innebära att laget tappar bollen men spelaren har fått lära sig att jag måste titta över axeln nästa gång om jag vill undvika att tappa bollen.