F/P12

Första året på 9-manna
Förutom att grupplänkarna uppåt utvecklas skapas nu grupplänkar nedåt. Här någonstans börjar vi få till 25-50-25 tack vare grupplänkarna åt båda håll samtidigt som vi har ett gott skydd spelarflykt plus att vi tillgodoser både socialt kapital och insatt fotbollskapital. Det gemensamma laget uppmuntras vara med i Ersans Pokal. En träningtid i veckan ska vara gemensam för hela ålderskullen där nivåindelning kan ske maximalt 2/3 delar av tiden för de som spelar i gemensamma laget. Viktigt dock att övriga får samma uppmärksamhet och kör samma övningar eftersom vi av erfarenhet vet att språnget till 11-manna är stort och då kliver ofta andra spelare fram medans tidigare små kvicka spelare som dominerade på 7-manna får det jobbigt. Om extraträningar ordnas måste SAMTLIGA spelare vara inbjudna. Klistra in alla träningsgruppers matcher i ett dokument så ni ser var och när alla spelar. Detta kommer underlätta och uppmuntra att ni tittar på varandras matcher vilket är både utvecklande och stärkande av grupplänkarna.