F/P12

Sista året på 7 mot 7
Vertikala grupplänkar skapas med ålderskullen ovanför. De starkaste spelarna får prova på 9 mot 9 och får utmaning i en tuffare miljö. De vertikala grupplänkarna skapas i första hand baserat på geografisk tillhörighet. På den gemensam träningstiden en gång i veckan får nivåindelning ske max en 1/3 av tiden. Om extraträningar ordnas måste SAMTLIGA spelare vara inbjudna.