F/P13

Andra året på 9-manna
Känslig ålder börjar. Spelarna tenderar att vilja träna och matcha mer och mer med den egna träningsgruppen vilket vi ska vara uppmärksamma på. Håll dock igång Lag Gul eftersom det alltid finns spelare som både vill och ska utmanas på en för ålderskullen normalt högre nivå. Icke linjär verksamhet för att tillåta spelare gå igenom tunga perioder. Fler träningar och mindre fokus på match/cup. Grupplänkarna fortsätter att stärkas med framför allt yngre starka spelare som får följa med på träningsläger och testa på 11-manna med äldre. Om extraträningar ordnas måste SAMTLIGA spelare vara inbjudna. Be gärna föräldrarna mäta längden på sina barn en gång i månaden. Tillväxtskador kan då enklare förklaras för spelarna.