F/P13

Första året på 9 mot 9
Förutom att grupplänkarna uppåt utvecklas skapas nu grupplänkar nedåt tack vare att F/P12 i mer organiserad form rotationstränar med ålderskullen. Det är också dags att starta det gemensamma matchlaget Lag Gul och tack vare det börjar vi här någonstans få till 25-50-25 tack vare grupplänkarna åt båda håll samtidigt som vi har ett gott skydd spelarflykt plus att vi tillgodoser både socialt kapital och insatt fotbollskapital. En träningstid i veckan ska vara gemensam för hela ålderskullen där nivåindelning kan ske maximalt 2/3 delar av tiden. Viktigt dock att alla spelare får samma uppmärksamhet och kör samma övningar eftersom vi av erfarenhet vet att språnget till 9 mot 9 är stort och då kliver ibland andra spelare fram medan tidigare små kvicka spelare som dominerade på 7 mot 7 får det jobbigt. Alla spelare tränar fortfarande i sina egna träningsgrupper. Om extraträningar ordnas måste SAMTLIGA spelare vara inbjudna. Klistra gärna in alla träningsgruppers matcher i ett dokument så ni ser var och när alla spelar. Detta kommer underlätta och uppmuntra att ni tittar på varandras matcher vilket är både utvecklande och stärkande av grupplänkarna.