F/P14

Andra året på 9 mot 9
Känslig ålder med fortsatt icke linjär verksamhet. Spelare måste få ha jobbiga perioder samtidigt som identifiering sker av spelare som utvecklats mycket och kanske riskerar att slå i taket i den egna ålderskullen tillåts träna och matcha mer med den äldre ålderskullen än med den egna. Om extraträningar ordnas måste SAMTLIGA spelare vara inbjudna. På den gemensamma träningstiden tränar månadens Lag Gul tillsammans hela träningen under ledning av Spelformsansvarig. Har ålderskullen haft en bra och inkluderande verksamhet kommer det märkas genom att intresserade utifrån söker sig till Enskede IK samtidigt som spelare med sviktande intresse för fotboll av egen fri vilja väljer andra verksamheter. Tänk på att övriga matchlag läggs på en sådan nivå att träningsgruppen klarar av att ta sin match utan de spelare som den omgången är skickade till Lag Gul. Undvik att spelare regelbundet matchas dubbelt. Med ökad ålder och styrka ökar också risken för skador.