F/P14

Första året på 11-manna
Fortsatt känslig ålder. Icke linjär verksamhet. Grupplänkarna stärks ytterligare. 3+1 träningar i veckan. Identifiering av spelare som utvecklats mycket och kanske riskerar att slå i taket i den egna ålderskullen tillåts träna och matcha mer med den äldre ålderskullen än med den egna. Om extraträningar ordnas måste SAMTLIGA spelare vara inbjudna. Har ålderskullen haft en bra och inkluderande verksamhet kommer det märkas genom att intresserade utifrån söker sig till Enskede IK samtidigt som spelare med sviktande intresse för fotboll av egen fri vilja väljer andra verksamheter. Målet för Lag Gul ska vara div 1 där de spelare som ligger längst fram i ska sin utveckling ska erbjudas matchning. Tänk på att övriga matchlag läggs på en sådan nivå att träningsgruppen klarar av att ta sin match utan de spelare som den omgången är skickade till Lag Gul. Undvik att spelare regelbundet matchas dubbelt. Med ökad ålder och styrka ökar också risken för skador.