F/P9

När 5-manna är över
På hösten direkt efter att sista 5-mannamatchen är spelad ska ålderskullen anordna och spela internturneringen Knight Cup för att lära känna varandra. Så kallade horisontella grupplänkar skapas tack vare detta och ledarna får en känsla för vilken nivå de anmäla det gemensam laget. Enskede IK sammankallar till informationsamöte med samtliga tränare och ledare där representanter från Ungdomssektionen finns med för att informera om kommande års upplägg. Åldersgruppsansvarig startar nu årliga möten med ålderskullen, ett på våren och ett på hösten. Att ta ställning till: Gemensamt spelsystem och gemensamma instruktionspunkter.