10-11 år

Vid tio års ålder börjar 7-manna. Åldern är känslig, barnen blir större, intresset måste komma från barnen själva – men föräldrars stöd är förutsättningen för intresset. Åldersgruppen ska genomföra en Knight Cup per år för att med hjälp av horisontella grupplänkar öka samarbetet mellan träningsgrupperna. För att vaccinera mot spelarflykt av de spelare som ligger längst fram i sin utveckling startas det över hela ålderskullen gemensamma matchlaget Team 42/Lag Gul upp med deltagande i Sanktans Svår serie*. Övriga matchlag anmäls enligt Föreningstyrka på nivå Medel. Utmaningen blir att balansera Team 42/Lag Gul så det inte blir en statisk grupp utan spelarrotation samtidigt som det ska vara ett konkurrenskraftigt matchlag på den svårnivå ålderskullen väljer att lägga sig på. Fall inte för frestelsen att åka på övernattningscuper med en selekterad grupp då det riskerar att bryta ner lagkänslan och tryggheten som behövs i träningsgruppe(n|rna) för en långsiktlig idrottsatsning. Ju fler som blir bra, desto bättre blir de bästa. En för tidig toppning/nivåindelning blir början på en sluta-process som är långsam men som alltid leder till att de duktiga slutligen inte har någon grupp att vara duktiga i.

På lång sikt är Pygmalion är viktigare än resultat!

* För att ett gemensamt matchlag ska få anmälas till svår nivå måste ålderskullen presentera en gemensam samarbetsplan som ska godkännas av Sportchefen.

Barnens spel. Nu börjar vi lära ut de allra första grunderna i lagspelet fotboll. Kreativitet och eget beslutsfattande i centrum. Spelarna skall lära sig att tänka själva, inte lära sig en färdig mall för sitt agerande ute på plan. Träningarna blir alltmer ”riktiga” fotbollsträningar med betoning på spelförståelse, teknik och koordination/snabbhet. Gemenskapen mellan träningsgrupperna inom och mellan åldersgruppen stärks med gemensamma träningar och blandlag i träningsmatcher och cuper. Träningsläger och cupdeltagande i större sammanhang är positiva morötter som ökar motivation och sammanhållning. Mot slutet av perioden skall spelarna ha tankarna riktade mot 9-manna spel.

Riktlinjer. Det primära målet är att få med sig så stora barngrupper som möjligt genom denna känsliga ålder. Kompisar stimulerar lust och intresse. Träningsgrupperna formeras kring spelarnas geografiska tillhörighet. Att skapa stora, harmoniska och träningsvilliga spelartrupper är av större prioritet än resultat på fotbollsplan. Tydliga signaler bör ges av ledare till både spelare och föräldrar. Fokus måste alltid vara att utveckla samtliga spelare – då kommer framgångarna. Viktigt att träningsvilja och intresse värderas högre än ”talang”.

Nivån på träningar och matchspel skall anpassas till en för truppen genomsnittlig nivå – det tjänar alla på. När gruppen börjar mogna kan ledarna dock använda sig av en försiktig och flexibel nivågruppering på begränsade delar av träningarna – när detta kan motiveras med utgångspunkt från samtliga spelares utveckling. Ett exempel då nivågruppering kan vara bra är när nybörjare som kommit till gruppen behöver gnuggas extra i bollbehandling. Det är viktigt att nivågruppering används som en metod i utbildningen och ett sätt att låta spelare utveckla sitt kunnande i egen takt.
Enskede IK tillåter inte permanenta nivågrupperade träningsgrupper i dessa åldrar. I matchlag på svår nivå ska spelare roteras. Målsättningen är att spelarna i de olika träningstrupperna skall lära känna varandra väl. Alla spelare ska blandas på alla nivåer under säsongen och målet är att barnen ska känna gemenskap i hela ålderskullen. Alla spelare som tränar regelbundet deltar i flertalet cuper per år både utomhus och inomhus, principen då är jämna lag och lika speltid.

Vi uppmanar alla lag att skynda långsamt. Låt exempelvis barnen längta till 9-mannaspelet, servera det inte i förtid. Enskilda tidigt utvecklade spelare (från och med elva års ålder) i behov av utmaningar kan ibland gå upp och träna med äldre årgångar. Observera att teknik, spelglädje och spelförståelse utvecklas bäst i den egna åldersklassens miljö.

Enskede IK:s ansvar. Ungdomssektionen med spelformsansvarig för 7-manna är stödfunktionen som vid behov skall hjälpa lagledningen att dra upp riktlinjerna för arbetet och ge en realistisk bild av både kvaliteter och brister i åldersgruppens fotbollskunnande. Ledare med höga idrottsambitioner skall lägga tonvikten på att utveckla sin egen kompetens och träningarnas kvalitet. Alla Enskede IK:s ledare uppmuntras att gå förbundets tränarutbildningar. Klubben erbjuder vidareutbildning för de ledare som så önskar.