12-13 år

I F/P13 blir spelformen 9-manna och de kommer märka att planen är större. När det räckte med att springa 5m på 7-manna måste de nu löpa 20m. Andra året deltar lagen i riktigt seriesystem. Resultat, tabeller, spelarövergångar, licenser, försäkringar blir påtagliga faktorer att hantera inom laget och klubben. Aktiva föräldragrupper är en förutsättning för att lagen ska fungera. Föräldrar fortsätter att gå in som tränare och lagledning. Seriespelande lag spelar på olika divisionsnivå för en flexibel matchning av spelarna. I F/P13 startar ålderskullen startar det gemensamma matchlaget Lag Gul. Spelare som dominerade vid 7-mannaperiodens start kan bara två år senare brottas med utmaningar vi inte kunnat förutspå.

Barnens spel. Lagen matchas så att Enskede IK kan erbjuda bra och spännande matcher med varierande svårighetsgrad. Vi använder oss av en grupplänksmodell där lagen företrädesvis matchas på en för åldersgruppen genomsnittlig nivå, men där vi genom samarbete mellan åldersgrupperna kan erbjuda matchspel och träning med större utmaningar.

Riktlinjer. Stora trupper är en förutsättning för en fungerande idrottssatsning. Första prioritet är därför att behålla kvar intresset i en bred trupp där spelarna i lugn och ro får utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att inte ”skrämma bort” spelare som inte vill hårdsatsa för stunden. Intresset kan växla från månad till månad. Spelarna måste känna trygghet och se möjligheterna att hitta sin nivå.
Seriespelets olika nivåer ökar kraven på ledarnas förmåga att förklara. Det är fortsatt viktigt att fokusera på prestation – att vinna matcher är underordnat. De seriespelande lagen skall betraktas som utbildningsmiljöer och inte som ”förstalag” och ”andralag”.
Åldersintegrering börjar tillämpas mer systematiskt. Först och främst sker åldersgruppintegrering på träning. Yngre spelare får på ett rullande schema träna med äldre. Efterhand kan yngre spelare få spela matcher med den äldre årgången. Principen för åldersintegrering är att den alltid ska utgå från den enskilda spelarens behov av utmaning på rätt nivå, aldrig från enskilda lags behov av förstärkning.

Enskede IK:s ansvar. Enskede IK:s fotbollsutbildning ska hålla lika hög kvalitet som Stockholms elitföreningar och ledas av erfarna tränare/ledare. Skillnaderna finns i värdegrunden och vår syn på motivation och utveckling, inte i kvaliteten i verksamheten. Vår ambition är att erbjuda en så kvalificerad fotbollsutbildning att även spelare på distriktslagsnivå ser det som naturligt att stanna kvar i klubben.
Från och med 9-manna kommer spelarutbildnings- och tränarutbildningsansarig hålla regelbunda möten med träningsgrupperna för att säkerställa kvalitén på träningar och matcher.