Välkommen!

Välkommen till Enskedemodellens hemsida. Här finner du information om vad Enskedemodellen är för något och hur det är tänkt att fungera.