Vår idé i sammanfattning

Nedanstående text togs fram i samarbete med Fredrik Sundqvist efter ”Så Funkar Ungdomsfotboll-workshopen” hösten 2013.

Vår idé i sammanfattning
Enskede IK är en lokalt förankrad fotbollsklubb för barn och ungdomar och deras föräldrar i stadsdelarna runt Enskede IP. Föreningen drivs till stor del av ideella krafter och verksamheten formas av alla aktiva tillsammans. Detta är vår idé i sammanfattning:

MÅLSÄTTNING. Enskede IK har som mål att utveckla fotbollsglädje och fotbollskunnande i stora årskullar av unga fotbollsspelare och att få dem att behålla sitt fotbollsintresse så långt upp i åldrarna som möjligt. Målet är att få fram många mycket duktiga fotbollsspelare. Klubbens framgång skall dock inte mätas i antal vunna matcher i barn och ungdomsår utan i hur många spelare vi får med oss hela vägen från knatteåren till senioråldern. Efter den aktiva karriären skall det vara naturligt och lockande att fortsätta i Enskede IK som ledare.

UPPGIFT. Vi vill visa på ungdomsidrotten som en positiv kraft. Idrott handlar inte minst om att forma den egna identiteten, att i gemenskap med andra lära sig ta ansvar och visa hänsyn. Både lagets framgångar och besvikelser blir viktiga byggstenar i barnens personliga utveckling. Det är själva färden som är resans mål.

TEMA. Enskede IK erbjuder barn och ungdomar en idrottsfostran byggd på laganda och fotbollsglädje där den idrottsliga utvecklingen står i fokus. Vår idrottssatsning byggs på vänskapsband och positiva utmaningar, inte på konkurrens och utslagning. Vi vill låta alla våra spelare upptäcka glädjen i att träna och utvecklas i fotbollsspel. Alla Enskede IK:s spelare ska kunna känna trygghet och gemenskap i sitt idrottande, oavsett om man drömmer om landslaget eller matcher med kompisarna.

PERSPEKTIV. Hela verksamheten skall genomsyras av att vi långsiktigt och tålmodigt jobbar för att behålla bredden i varje åldersgrupp. Breddsatsning betyder för oss att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare, under åren i Enskede IK.
Vi vet av erfarenhet att idrottsliga framgångar kommer som en ”bieffekt” av kombinationen breda trupper, gemenskap, glädje och bra träning. I vår modell står därför inte bredd och topp i motsatsställning. De som vill kan göra en ambitiös satsning mot eliten inom ramen för Enskede IK.

JÄMLIKHET OCH SYSKONSKAP. Enskede IK är en klubb öppen för alla barn och ungdomar. Alla som vill vara med får vara med. Alla som är med skall vara med på lika villkor. Pojkar och flickor, nybörjare och erfarna – alla barn och ungdomar är välkomna. Det är vår styrka. Därför arbetar vi också målmedvetet med jämställdhet och likabehandling.

FÖRÄLDRAR. En stor del av Enskede IK:s verksamhet sköts av ideellt engagerade föräldrar. Föräldrarnas insatser är förutsättningen för Enskede IK. Att kunna något om fotboll är inte nödvändigt, det finns många olika uppgifter både inom lagen och i klubben.

LEDARE. Grunden till en bra verksamhet är väl utbildade ledare i samverkan. Utbyte av erfarenhet och kunskap är stimulerande och gör arbetet roligt. Vi hjälps åt att bygga en bra verksamhet.
Alla ledare i Enskede IK uppmuntras att utveckla sin kompetens både som ledare för barn och ungdomar och som fotbollstränare. Årligen erbjuds kostnadsfritt olika utbildningar. Vissa steg är obligatoriska, andra styrs av eget intresse. Som ledare växer man tillsammans med sitt lag.

ENSKEDE IK – ALL FAIR. Vi skall verka för goda och prestigelösa relationer med domare och andra föreningars ledare och spelare. Enskede IK skall vara en klubb som står för Fair play – både på plan och utanför. Det ska alltid vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Enskede IK. Genom att skapa god stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten, och det är ju det som är syftet med alltihop.